[Thông báo ra mắt] Tranh Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật

[Thông báo ra mắt]

NAM MÔ PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT

Tranh được trình bày bởi Phòng vẽ Tản viên

Hoanh nghênh quý Phật tử, tín chúng tải ảnh in ấn.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Email: vanhoatanvien@gmail.com

Thông báo ra mắt tranh
NAM MÔ PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A DI ĐÀ PHẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *