Túi giấy thân thiện môi trường, lựa chọn bền vững cho thương hiệu