Biên dịch kinh sách
Biên dịch kinh sách

Với mục đích chấn chỉnh Tam Tạng Kinh Điển, đưa triết lí Phật giáo vào đến mọi người để nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Đại Đức Thích Đạo Thịnh đã cho ra đời phòng Biên dịch Kinh sách.

Phòng biên dịch kinh sách Tản Viên là nơi tập trung các chuyên gia biên dịch và nghiên cứu về Kinh sách, đặc biệt là Kinh, Luật, Luận và các tác phẩm răn dạy về nhân quả, đạo đức, giáo dục con người. Phòng biên dịch được thành lập nhằm mục đích giúp đẩy mạnh việc dịch và nghiên cứu về các tác phẩm Kinh, sách cổ truyền, từ đó góp phần nhỏ trong việc chấn chỉnh, bổ sung những điểm còn khuyết thiếu trong kho tàng Kinh tạng trên thế giới.

Các thành viên trong phòng biên dịch kinh sách Tản Viên đều là những người có kiến thức sâu rộng về văn hóa và lịch sử các nước như Ấn Độ, Trung Quốc…, cũng như có kinh nghiệm vững vàng trong công tác dịch thuật và nghiên cứu. Họ đảm bảo rằng các tác phẩm được biên dịch và nghiên cứu tại phòng đều đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng cao và mang lại giá trị lớn trong việc tìm hiểu về nguồn tri thức cổ đại của các bậc Thánh hiền xưa.

Trong tương lai, Phòng biên dịch kinh sách Tản Viên cũng sẽ thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, thảo luận và xuất bản các tác phẩm nghiên cứu để chia sẻ kiến thức và kết quả nghiên cứu với cộng đồng nghiên cứu và độc giả quan tâm. Đồng thời, phòng cũng mở cửa đón nhận các ý kiến đóng góp từ cộng đồng để phát triển và hoàn thiện hơn trong công tác dịch thuật và nghiên cứu về Kinh sách.