Biên dịch Kinh sách

Với mục đích đóng góp phần nào công sức vào công cuộc lan tỏa giáo lý nhà Phật tới đông đảo quần chúng nhân dân, đội ngũ nhân viên phòng biên dịch Tản Viên dưới sự dẫn dắt của Sư Phụ Thích Đạo Thịnh đang ngày càng nỗ lực trau dồi bản thân để tạo ra những tác phẩm tốt nhất, đưa những triết lý mang tính giáo dục cao vào đời sống người dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của mọi người. 

Dưới đây là một số tác phẩm đã được biên dịch và phát hành: 

  1. Những Minh Chứng Khoa Học Về Nhân Quả Luân Hồi (Tiến sĩ Chung Mậu Sâm)
  2. Bộ truyện tranh Học Đạo Đức tập 1 và 2
  3. Sách chú giải Học Đạo Đức
  4. Bộ truyện tranh Nhân Quả tập 1 và 2
  5. Sách đọc tụng Học Đạo Đức

Cùng rất nhiều tác phẩm việt dịch khác chưa được xuất bản, trong tương lai chúng tôi hy vọng có thể đóng góp phần nào công sức vào những tác phẩm chuyên ngành Phật học khó hơn như Kinh, Luật, Luận, để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tu tập của đông đảo quần chúng Tăng Ni, cư sĩ cùng chư vị hữu duyên. 

Mọi Kinh sách biên dịch, in ấn đều được phát hành miễn phí. 

———————————————-
?ă? ?ó? ??ẩ? ???̣̂? ???́? ?ả? ??ê?
Góp sức lan tỏa để Phật pháp mãi trường tồn
Hotline thỉnh kinh sách miễn phí: 0367798804 – 098661149