Tập thể Công Ty Tản Viên tri ân Ngày phụ nữ quốc tế

“Khi cha mẹ còn tại thế thì cha mẹ chính là Phật Di Đà, chính là Phật Thích Ca vậy! Chúng ta hãy lo phụng dưỡng cha mẹ cho chu toàn, làm được như thế thì gia đình của chúng ta chẳng khác gì cõi Tịnh Độ tại nhân gian này.”
– Đại Đức Thích Đạo Thịnh

Dưới ánh sáng tinh túy của tình thương cha mẹ, chúng ta hãy biết ơn vô vàn những phúc lành mà họ đã đem đến cho cuộc đời chúng ta. Đặc biệt nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, Cty VHP Phật Giáo Tản Viên xin gửi lời tri ân đến những người mẹ, người chị, người phụ nữ – một nửa thế giới đã giúp chúng ta tạo nên một cõi Tịnh Độ ngay tại cuộc sống này!

Chúc mừng ngày 20/10 với tình yêu và lòng biết ơn chân thành!

Tri ân Ngày phụ nữ quốc tế
Tri ân Ngày phụ nữ quốc tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *